Etablering nær ved 33.889503, 35.501363

Åben kort
Lokal tid:
07:58:09

Embassy - Hotel

Makdessi street - Facing Libanpost Hamra, Beirut, 2034-3503, Beirut
lodgingLæs mere

Coral Beirut Al Hamra Hotel

Hamra, Rue Baalback, Beirut
lodgingLæs mere

Warwick Palm Beach Hotel

Phoenicia Street, Beirut
lodgingLæs mere

Napoleon Hotel

Nehme Yafet Street، بيروت
lodgingLæs mere

Port View Hotel

Gouraud Street، بيروت
lodgingLæs mere

Park Tower Suites

President Elias Sarkis Avenue, Beirut
lodgingLæs mere

Crowne Plaza Beirut

Hamra, Beirut
lodgingLæs mere

Mozart Hotel

Tannoukhiyen street، بيروت
lodgingLæs mere

Raouché Arjaan by Rotana

Chouran Street, Beirut
lodgingLæs mere

Le Commodore Hotel

Baalbak Street, Hamra, Beirut Lebanon, Beirut
lodgingLæs mere

Gefinor Rotana Beirut

Clemenceau Street, Beirut
lodgingLæs mere

35 Rooms

Baalback street, Beirut
lodgingLæs mere

Lancaster Tamar Hotel

Boulevard General Emile Lahoud, Beirut
lodgingLæs mere

Golden Tulip Serenada Hamra

Abdel Aziz Street, Hamra
parkingLæs mere

Hotel Cavalier

Abdel Baki Street، بيروت
lodgingLæs mere

Mayflower Hotel

Yafet st.، Hamra
lodgingLæs mere

Sin El Fil

Sin El Fil
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Libanon

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning